Túi Bánh Mì Que In Sẵn – (BMQ)

Kích Thước Màu Sắc Số Lượng Tối Thiểu Đóng Gói
Ngang 8 x Dài 29cm Cam hoặc Đỏ 5 thùng 1000túi/thùng