Giấy Gói Bánh Mì

150,000 

Kích Thước Màu Sắc Số Lượng Tối Thiểu Đóng Gói
14,5 x 20cm Đồng  &  Đỏ cờ 10 hộp 1000tờ/hộp