Giấy Gói Bánh Mì

Kích Thước Màu Sắc Số Lượng Tối Thiểu Đóng Gói
14,5 x 20cm Tùy chọn 20 hộp 1000tờ/hộp