Khay Giấy Thực Phẩm

Khay giấy đựng thực phẩm, hotdog, khoai tây chiên gà rán