Khay Giấy Thực Phẩm

/ Set

Khay giấy đựng thực phẩm, hotdog, khoai tây chiên gà rán