Giấy gói cuộn

Giấy gói thực phẩm cuộn dễ sử dụng, gói tới đâu cắt tới đó, sản phẩm được in logo, hoa văn sẵn