Giấy Gói Xôi

Giấy gói xôi chuyên dụng, in thương hiệu nâng tầm giá trị món ăn truyền thống, giản dị nhưng sang trọng