Sổ Order 2 Liên 60x80mm

300,000 

Kích Thước
Màu Sắc
Số Lượng Tối Thiểu
Đóng Gói
6 x 8 cm Trắng & Hồng 1 thùng 500c/thùng