Hộp Pizza bán Sẵn Kraft Trắng

100 hộp/ kiện

Kích Thước Màu Sắc Số Lượng Tối Thiểu Đóng Gói
25 x 25 x 4cm Trắng 2 kiện 100h/kiện