Hộp Pizza Kraft Trắng 31cm

100 hộp/ kiện

Kích Thước Màu Sắc Số Lượng Tối Thiểu Đóng Gói
31 x 31 x 4cm Trắng 2 kiện 100h/kiện