Hộp Pizza Kraft Trắng 28cm

100 hộp/ kiện

Kích Thước Màu Sắc Số Lượng Tối Thiểu Đóng Gói
28 x 28 x 4cm Trắng 2 kiện 100h/kiện