Hộp Pizza Kraft Trắng 21cm

100 hộp/ kiện

Kích Thước Màu Sắc Số Lượng Tối Thiểu Đóng Gói
21 x 21 x 4cm Trắng 2 kiện 100h/kiện