Hộp Pizza Kraft Trắng 17cm

100 hộp/ kiện

Kích Thước Màu Sắc Số Lượng Tối Thiểu Đóng Gói
17 x 17 x 4cm Trắng 2 kiện 100h/kiện