GIẤY GÓI KEBAP 02

300,000 VNĐ/ Xấp

Kích Thước Màu Sắc Số Lượng Tối Thiểu Đóng Gói
15X15 cm TRẮNG NGÀ 3 Thùng 1000TỜ/XẤP
Mua Ngay