GIẤY GÓI BURGER MG TRẮNG KHÔNG IN

/ Xấp

Kích Thước Màu Sắc Số Lượng Tối Thiểu Đóng Gói
28x28cm Nâu 2 xấp 1000tờ/xấp