GIẤY GÓI BURGER CÓ IN HỌA TIẾT

350,000 VNĐ/ Xấp

Kích Thước Màu Sắc Số Lượng Tối Thiểu Đóng Gói
28x28cm Đồng  &  Cam 3 xấp 1000tờ/xấp
Mua Ngay