Công ty chúng tôi chuyên về thiết kế tạo mẫu và in offset trên giấy

Các sãn phẩm chủ lực là: Bao bì, nhãn mác, ấn phẩm quảng cáo, ấn phẩm văn phòng, các sản phẩm dùng trong nhà hàng- khách sạn v.v..