Giấy Gói Burger MG Trắng Không In

250,000 / Hộp

Kích Thước Màu Sắc Số Lượng Tối Thiểu Đóng Gói
28x28cm Trắng 5 hộp 1000tờ/hộp
Mua Ngay