Giấy Gói Burger Có In Họa Tiết

350,000 

Kích Thước Màu Sắc Số Lượng Tối Thiểu Đóng Gói
28x28cm Đồng  &  Cam 5 hộp 1000tờ/hộp